Sociálna zodpovednosť podnikov.

Dodržiavame podmienky a pravidlá sociálneho podnikania. Sociálna zodpovednosť podnikov.

Kúpou výrobkov WOOLIFE nám pomáhate zachovať remeslo pletenia a tradičné pletenie pre budúce generácie. Všetky zisky z predaja výrobkov WOOLIFE sú použité na opravu, rekonštrukciu a obnovu technickej a architektonickej pamiatky Schindlerovej pletiarne, na zlepšenie pracovných podmienok našich zamestnancov a na podporu rozvoja pletiarskeho remesla v Českej republike.
Ďakujeme.

Niektorí naši spolupracovníci pracujú so zdravotnými obmedzeniami. Oceňujeme ich prístup, pracovnú morálku a profesionalitu. Snažíme sa im vytvoriť vhodné podmienky. Naše zákaznícke centrum a predajňa WOOLIFE v Litomyšli sú preto bezbariérové.

Mladí ľudia sú naša budúcnosť.

Sme otvorení a vítame spoluprácu so študentmi stredných a vysokých škôl. Mnohí z nich už u nás absolvovali stáže a učňovskú prax k obojstrannej spokojnosti.

Spolupracujeme s Technickou univerzitou v Liberci, Vysokou školou umeleckopriemyselnou v Prahe a ďalšími školami. Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať, tešíme sa na vás.

V roku 2022 sme podľa hodnotenia účastníkov pripravili úspešné interaktívne sympózium Krásnolipské pletenie 2022, kde sa prepojil akademický svet s reálnou praxou výrobného závodu. Formou prednášok a praktických workshopov sme si navzájom vymieňali a odovzdávali skúsenosti.

Podporujete miestne hospodárstvo a malý priemysel.

Kúpou našich výrobkov podporujete miestnu ekonomiku a zamestnanosť v historicky ťažko skúšanej oblasti Šluknovského podhoria.

Vyrábame v Krásnej Lípe v Českom Švajčiarsku v tradičnej remeselnej pletiarni, kde sa skúsenosti a know-how odovzdávajú už po generácie od roku 1854. Niektoré naše výrobky sú hrdo označené ako regionálny produkt Česko-saského Švajčiarska.

Minimálne množstvo odpadu.

Vlna je pre nás vzácny prírodný materiál, s ktorým nakladáme zodpovedne. Ak na pletenine nájdeme defekt, vypletieme ho späť do priadze, ktorú použijeme na záplaty a malé časti. Všetko sa používa, nič sa nevyhadzuje. Nespracovateľný odpad starostlivo triedime a recyklujeme. Pracujeme v prostredí Národného parku České Švajčiarsko. Používame prírodné, udržateľné materiály. Naším cieľom je kvalitné oblečenie s dlhou životnosťou vyrobené z funkčných prírodných materiálov. Oblečenie môžeme opraviť. Nie je potrebné kupovať stále nové veci a vyhadzovať staré.

Ďakujeme, že ste sa s nami podelili o tento postoj.

.